martes, 14 de junio de 2011

IPUINA: IGELA ETA SUGEA

IGELA ETA SUGEA

MARI: La-lara-laraaaaa... Kaixo, lagunok! Hemen nauzue berriro ere, ipuin bat kontatzeko
prest.Gaurkoa animaliei buruzkoa da. Izan ere, igela eta sugea dira protagonistak. (Barre) /
Ohartuko zineten asko direla gure baso eta zelai ba z t e r r e t an,   e t a   l i ska r handiak izaten 
dituztela euren artean. 
MARI: Tira, ziur nago igelaren aldekoak zaretela, hau da igelak irabaztea nahi duzuela. Bada,
sugeek oso ospe txarra dute, baina ez dira beste edozein animalia baino gaiztoagoak. Ez, ez,
ez... (Barre) / (Barre) / Tra-lara-laraaaa... / Aaaaaa! Hemen dago! Jakizue animaliek ez dutela
asmo onez jokatzen, ezta asmo txarrez ere. Haiek janari bila ibiltzen dira, besterik gabe. Bai,
egia da sugeak saguak eta beste animalia txikiak jaten dituela. (Barre) 
MARI: Baina igelak ere eltxoak jaten ditu, ez pentsa! Seguru nago euliek ez dutela igela 
gogoko, eta, normala denez, igelek sugea ere ez. Mmmmhn... Tira ba, ikus dezagun nor ateratzen den garaile, sugea ala igela! (Barre) Udaberriko egun argitsu horietakoa zen. Sugea
epeletan lo-kuluxka egiten ari zen ohi bezala... eta igela, bere aldetik eta ohi bezala hura ere,
euliak harrapatzen zebilen. 
BIHUR: Zurrungaka
EULIA: Zzzzzz...
ZANGO: Korrok, korrok, korrok... Ñam... Jan egingo dut.... Korrok, korrok...
BIHUR: Hau da egun ederra! Beroa eta lassssaia! Ea zer aurkitzen dudan jateko! Snif, snif...
Uuhmm! Gaur zorte onean naiz! Igel-usaina heldu ez zait ba!? Mmmmmhh... je, je, je...
Mmmm! Hurbil dago. Ahogozoa egiten zait pentsatze hutsarekin! Mmm! 
ZANGO: A zer gozoak diren euliak! Uuuuuhm! Korrok...
MARI: Sugea, barre maltzurra eginez...
BIHUR: (Barre)  Sssssssssss...
MARI: ... eta iaiotasunez ezkutatuz, zuhaixkarik zuhaixka zihoan. Et a   ige l a r i  haginka  
egi t eko pr e s t   z egoene an. . .  non  e t a  be r e muturrean bertan pausatu zitzaion eulia. Eta...
EULIA: Zzzzzzzzzz...
ZANGO: Krok, krok...
BIHUR: O! Ez! Hau amorrua! Ihes egin dit! Brrrrrr...
ZANGO: Kar, kar, kar... Ez nauzu ha r r apa tuko!  Ze r  us t e  duzu,  tentela naizela? 
Kar, kar, kar... 
BIHUR: Gaurkoz libratu zara, baina hurrengo batean ez da horrela gertatuko!
ZANGO: Kar, kar, kar... Gaurkoz eta betiko, ni zu baino azkarragoa naiz eta! Kar, kar, kar...
Korrok, korrok, korrok... 
BIHUR: Hau ezin da horrela geratu. Zerbait bururatu behar zait. Hau gosssea!
EULIA: Zzzzzzzz...
ZANGO: Je, jeee... Hau betekada! Je! Nik uste dut hamaika jan ditudala! Azkena jango dut, eta
banoa uretara! (Ad Libak)
MARI:  Baina hantxe zegoen berriro ere sugea asmo gaiztoekin. Oraingoan landarez 
mozorrotu zen.
BIHUR: (Ad Libak. Euliarenak) 
ZANGO: (Adarra jotzen hasi zaio) Kar, kar, kar...  Hara, hara! Hau ere ikusi behar! Lore 
ibiltaria basoan! Nora zoaz, lore polit hori? Kar, kar, kar... 
ZANGO: (Barre) Ez joan, jarraitu! Ni r e   l agunak  e z agutu nahi dituzu? Egon, deituko diet! 
ZANGO: E, Kattalin, Kattalin, begira, begira... etorri, etorri...
KATTALIN: (Barre) / Kaixo!
BIHUR: Ni banoa hemendik, eta azkar! Hauxe behar nuen, beste animalien aurrean barregarri
geratzea!
ZANGO: (Barre) E! Ez joan, ez izan lotsatia! Begira ezazue, lore ibiltari bat dugu hemen!
Zatozte! / Zatozte!
KATTALIN: (Barre) / Non da, non da lore ibiltaria? Nik ikusi nahi dut. Kar, kar, kar... 
ZANGO: Ja, ja, ja,! Ederra galdu duzue! Alajaina, sugea lorez mozorroturik ni harrapatzeko! /
A zer piura harena! Ja, ja, ja! Amorratzen dago ni jateko! Baina izorra dadila, ni bera baino
azkarragoa naiz eta! Ja, ja, ja!
KATTALIN: Ni zu izango banintz, erne egongo nintzateke, sugea berriro saiatuko delakoan
nago eta.
ZANGO: Ja! Jai du horrek, bizkorrago ez badabil! Je, jee...
KATTALIN: Kontuz ibili gero! Etsaia ez da gutxietsi behar!
ZANGO: Bah!
KATTALIN: Uuummh...
BIHUR: Hau lotsa eta gosea! Ez dakit zerk mintzen nauen gehiago, lotsak ala goseak. Plan bat
prestatu beharko dut. Baina zein? (Ad Libak)
MARI: Gau hartan batzuek beste batzuek baino hobeto egin zuten lo. Igelak pozarren... eta
sugeak ez hain pozik,  ezin baitzuen gertatutakoa burutik kendu.
BIHUR: (Aharrausika) Aaaa! (Nagiak ateratzen) Aaa! Egun berria, aukera berriak! Ige l a
z e l a t a t z e r a   joango na i z . Ha r en ohi tur ak ezagutuko ditut eta horrela... errazagoa izango zait
harrapatzea. Kar, kar, kar... Ssssss, Ssssss. / (Barre) / Ssssss, Ssssss.
MARI: Hartara, ige l a   z egoen  l ekur ant z  he r r e s t a tu  z en  suge a beste behin ere. / Oraingoan
zelatan egon besterik ez zuen nahi, igelaren hutsegite eta ahulguneak ezagutzeko.
ZANGO: (Barre) Honekin, lau jan ditut dagoneko. A zer gozoak diren! Gutizia dira! (Barre)
(Abesten) Lari, leri, lero... Aja! Beste bat! Etorri hona!  Ummmm! Primerakoa, oso gozoa!
Hara! Jo, jo... Beste bat!     
BIHUR: Ikustekoa da nola jaten duen! Bapo ari da asebetetzen! Eta ni baraurik! Aiii, hau 
amorrua! J an  egin beha r  dut  ba   ige l  nazkagarri hori!  Brrr... E? A!
KATTALIN: Zergatik tematzen zara hura harrapatzen? Ahaztu ezazu, basoan beste zer janik ere
bada eta!
BIHUR: Bai, baina ez nau inork barregarri utziko.
KATTALIN: Burugogorra zara gero! 
BIHUR: Alde hemendik, edo zureak egin du! Brrrr!
KATTALIN: A zer jenio bizia! Aholku bat baino ez zen!
BIHUR: Ba, badakizu! Eskatu gabe, ez eman aholkurik!
KATTALIN: 
BIHUR: Zoaz pikutara! Nik badakit zer egin behar dudan! . Esaten den bezala... "Pazientzia eta
sarea, usoa da zeurea."
ZANGO: Hara, beste bat! Je, je, je... Hau eguna hau! Je, je... Jateari utzi beharko diot, bestela
min egingo dit. (Barre) 
BIHUR: (Barre) Lasai, zuk jan lasai, gizendu zaitez! Azkenean, nik jango zaitut! Eta ordurako
mokadu handiagoa izango zara. (Barre)
BIHUR: Uuuumh! Ahogozoa egiten zait! Mmm!
ZANGO: Ai, a zer betekada hartu dudan! Ummmmh! Hauek biharko utziko ditut. Je, je... Ene, ezin
naiz mugitu ere egin! Kar, kar, kar... 
ZANGO: Ezin hobeto, postrea! Bapo! Honekin, egun biribila! Orain, bainatzera! Korrok,
korrok, korrok...
MARI: Eta bainuaren ondoren, nola ez ba... lo-kuluxkatxoa! / ... Egun hartan dena ezin hobeto
atera zitzaion igelari... / ... katagorria estu eta larri agertu zen arte. 
ZANGO: (Zurrungak)
KATTALIN: Aaai, ai, aiiii... ai, ene!
ZANGO: E, Kaixo, katagorri! Zer moduz joan zaizu eguna?
KATTALIN: Bueno, hainbestean! Eta zuri?
ZANGO: Je, je... Primeran! Zizare eta euli asko jan ditut, eta orain hemen nauzu, lasai-lasai!
Jee!
KATTALIN: Ba, ni txiripaz libratu naiz. Sugearekin egin dut topo, eta ziztatu ez nauenean!
ZANGO: Ja, ja, ja! Suge  hor i   e rge l a  da !  Ez  du baka r  ba t   e r e asmatzen! Ja! 
KATTALIN: Ba ni, zure lekuan, ez nintzateke hain harro ibiliko. Oso haserre dago zurekin.
ZANGO: Bo! Ez kezkatu, hura baino azkarragoa naiz!
KATTALIN: Zuk horrela badiozu...
KATTALIN: ... baina gogoan izan, beti ezin zara garaile atera! 
ZANGO: Bo! Ez da jaio, ezta jaioko ere, ni jango nauen sugea! Ja!
KATTALIN: Hobe zenuke hausnartu eta pentsatzea, harrokeriatan ibiltzea baino!
ZANGO: Ezidazu eguna hondatu, gaur dena biribila atera zait eta! Utzidazu gozatzen!
KATTALIN: Baina ez esan gero ez zaitudala abisatu! Ni banoa, agur... 
ZANGO: E? e? (Iseka) Ez esan gero ez zaitudala abisatu!BIHUR: Zizareak gustuko ditu, e? Nik emango diot ba zizarea! Zizaretzarra, hain zuzen ere!
(Barre)
MARI: Eta ilundu egin zuen. ... Amesgaiztoak izan zituzten denek.
BIHUR:
ZANGO:
KATTALIN: Jateari utzi behar diozu!
ZANGO: Asko jan behar dut!
KATTALIN: Oso lodia zaude! (Barre) 
ZANGO: Birrindu arte!
KATTALIN: Sugeak jango zaitu...
ZANGO: Aaaa! Beste egun eder bat! Aaa! Ea zer dakarren gaurko egunak! Je, je... Atzokoa
bezain oparoa bada, negua lotan igarotzeko beste kaloria pilatuko ditut! (Barre)
MARI: Artean Kattalin katagorria estu eta larri zebilen.
KATTALIN: Non demontre sartu da ba igel hori? 
MARI: Sugeak igela jango zuen ezbairik gabe.
KATTALIN: Igel tuntun horrek ez di t  ka sur ik  egi t en.  Ha l a   e r e , abisatu egin behar diot.
Gero gerokoak!
MARI: Eta arrazoi sendoak zituen, bai, kezkatzeko, zeren eta... handik oso hurbil...
BIHUR: Kar, kar, kar... Gaur igel-hankak jango ditut!
KATTALIN: Igela, igela! 
ZANGO: Zer duzu horren goiz?
KATTALIN: Amesgaizto bat izan dut.
ZANGO: Ez hasi, mesedez! Utz nazazu bakean!
KATTALIN: Egin kasu! Sugeak jaten zintuela amestu dut!
ZANGO: Eta?
KATTALIN: Urrundu egin behar duzu eta beste leku batera joan!
ZANGO: Ez esan lelokeriarik! Ametsa baino ez da izan!
KATTALIN: Ai, ene!
ZANGO: Ja, ja, ja! Suge horrek ametsarekin konformatu beharko du, ezin nau harrapatu eta!
KATTALIN: Zuhur jokatu bederen! // 
ZANGO: Bai, egon lasai, kontuz ibiliko naiz. A! Eta zu ere kontuz ibili, ea gaur zuri egiten
dizun hozka! Ja, ja, ja!... je, je... (Bere buruari) Ni ez naiz suge tonto horren beldur, hori 
koldarren kontua da! E... e? Non sartu da?... Bo, berdin da! 
BIHUR: Nik dakidan batek gaur ez du gosalduko! Ja, ja, ja!
ZANGO: Korrok, korrok... Hau da etsipena! Ez dago zizarerik! Korrok... korrok...
Uuummmmh... Tira, euliren bat harrapatuko dut! Geldi-geldirik egongo naiz, ea baten bat 
hemendik igarotzen den! 
BIHUR: (Barre) Zzzzzz (Euliarena)
ZANGO: Korrok! Azkenean! Bazen euliren bat agertzeko garaia!
Jummh! Berandu esnatu dira gaur, alajainkoa! Je, je, je!
BIHUR: Zzzzzz (Euliarena)
ZANGO: Hori, hori! Zatoz hona, laztana, zatoz nirekin! (Barre) 
BIHUR: Zzzzzz (Euliarena)
ZANGO: Ez joan, nire gosaria zara eta!
BIHUR: Zzzzzz (Euliarena)
ZANGO: Bihurria zara gero, e? Ez joan, txikitxo, zatoz nirekin! Je,je...
BIHUR: Zzzzzz (Euliarena) 
ZANGO: Brrr! Nekatzen hasita nago! Aditu? 
BIHUR: Zzzzzz (Euliarena)
ZANGO: Jokoa amaitu da! BIHUR: Aaaaaa! Zuk zeuk esan duzu! Jokoa amaitu da! Aaarrrgh!!
ZANGO:
MARI: Bueno, haurrok, ikusi duzuenez gaurkoan  ige l ak  zor t e txarra izan du benetan. Zorte
kontua izan da ala zuhur ez ibiltzeagatik ge r t a tu  z a io?  Aa a a a i i !   /  Badaki zue !  Zuhur   ibi l i ,
eta hurrengora arte! (Musuak) 
BIHUR: A zer betekada hartu dudan gaur! Ige l a  gi z en-gi z ena zegoen! (Hasperenka) A! 
Orain lo-kuluxkatxoa!

6 comentarios:

 1. Zelako luzea ipuina, hau zu asmatutakoa da ezta?

  ResponderEliminar
 2. ez zait gustatu ipuina

  ResponderEliminar
 3. Maitane, zuk asmatutakoa ba da oso ondo dago nahiz eta oso luzea izan.

  ResponderEliminar
 4. polita ipuina baina oso luzea nire ustez

  ResponderEliminar
 5. Zelangoo Txapa ez Zaite Ezer gustatu nik borratuko nuke!

  ResponderEliminar